Over WPG

WPG Uitgevers is een onafhankelijke groep mediabedrijven die zijn oorsprong had in het oud-verzetsblad Vrij Nederland. Een progressief weekblad, waar geestelijke ontwikkeling en verrijking voorop stonden. Door de jaren heen zijn we ons vanuit die gedachte blijven ontwikkelen. In Nederland en Vlaanderen stimuleren we inmiddels dagelijks miljoenen mensen te groeien in denken en doen.
Disclaimer


Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van WPG Uitgevers. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WPG Uitgevers. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door WPG Uitgevers met constante zorg en aandacht samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat gegevens die op de site worden gepubliceerd onverhoopt onvolledig en/of onjuist zijn. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. WPG Uitgevers behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren. Hoewel WPG Uitgevers alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website (via internet) verzonden worden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door WPG Uitgevers worden onderhouden wordt afgewezen. WPG Uitgevers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement


Zie: https://www.wpg.nl/wpg-privacy-statement

Algemene Voorwaarden


Zie https://www.wpg.nl/algemene-voorwaarden