Uitgeverij De Bezige Bij is een veelzijdige literaire uitgeverij die al decennia spraak maakt met zowel Nederlandse als vertaalde fictie en non-fictie

De Bezige Bij ontstond tijdens de tweede wereldoorlog toen een groepje Utrechtse studenten met verschillende uitgaven hun activiteiten in het verzet financierden. Na de oorlog vestigde de Bij zich als coöperatieve uitgeverij in de Van Miereveldstraat te Amsterdam. Tot op de dag van vandaag opereert de uitgeverij vanuit ditzelfde pand.

Nederlandse en vertaalde fictie en non-fictie

De uitgeverij staat geen specifieke literaire stroming voor. Bekend geworden met ‘de grote vier’, heden ten dage in beeld door o.a. Jan Siebelink, Tommy Wieringa, David van Reybrouck, Khaled Hosseini, Orhan Pamuk en Donna Tartt. De constante is het kwaliteitsstempel van De Bezige Bij. De boeken die het bekende beeldmerk van het ‘bijtje’ dragen, willen altijd de beste zijn in hun categorie.

Het fonds voor Nederlandse fictie is breed georiënteerd en ook het vertaalde literaire fonds is veelzijdig. De Bezige Bij manifesteert zich daarenboven steeds nadrukkelijker als uitgever van non-fictie. Het zwaartepunt van dit fonds lag en ligt bij De Tweede Wereldoorlog en geschiedenis in het algemeen. Memoires en biografieën zijn belangrijke genres, maar ook boeken over actuele politiek, maatschappijkritiek, religie, kunst, cultuur en economie van toonaangevende auteurs uit binnen- en buitenland verrijken het fonds in toenemende mate.

Andere uitgeefactiviteiten

Onder het dak van De Bezig Bij huizen ook Uitgeverij Thomas Rap (literatuur, non-fictie, sport en cabaret) en Uitgeverij Cargo (thrillers, romans en verhalende non-fictie). Daarnaast is de uitgeverij actief in Vlaanderen met een redactie- en verkoopteam dat vanuit Antwerpen de Vlaamse lezers bedient en op zoek gaat naar talentvolle Vlaamse auteurs.