WPG Privacy Statement

Dit is het privacy statement van WPG Uitgevers B.V. en haar dochterondernemingen WPG Media, WPG Kindermedia B.V., Uitgeverij De Bezige Bij B.V., A.W. Bruna Uitgevers B.V., Xander Uitgevers B.V., Uitgeverij Zwijsen B.V. en Uitgeverij Zwijsen België N.V. (hierna ook: “WPG”).
Het privacy statement geldt voor alle producten en diensten die WPG aanbiedt onder haar merken en handelsnamen, zoals gepubliceerd op wpg.nl/merken.

De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is WPG Uitgevers B.V., Wibautstraat 133, 1097 DN Amsterdam (KvK nummer 33134100 ).

1.Verwerking persoonsgegevens

In dit privacy statement lichten we toe welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Dat doen we aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

De juridische grondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens door WPG is steeds:

 • de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • uw toestemming, en/of
 • de behartiging van een gerechtvaardigd belang van WPG of van een derde.

WPG is altijd bezig om haar producten/diensten te optimaliseren en te vernieuwen. De persoonsgegevens die wij verkrijgen gebruiken wij daarom ook voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren. We proberen onze communicatie, indien mogelijk en toegestaan, te personaliseren. Ook kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om fraude te voorkomen en onze websites, apps, producten en diensten te beveiligen.

WPG verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden en juridische grondslagen:

 • De verkoop en uitvoering van abonnementen en overeenkomsten tot levering van producten en diensten.

WPG biedt verschillende abonnementen op uitgaven aan en biedt (in verschillende webshops) producten (zoals publicaties, maar ook cadeauartikelen, sieraden en accessoires) en diensten (zoals trainingen en tests) aan. WPG verwerkt contactgegevens (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en indien nodig gebruiksgegevens (bijvoorbeeld gegevens die u verstrekt in het kader van een training) en transactiegegevens (waaronder bank- en betaalgegevens) voor het aangaan en uitvoeren  van de overeenkomst met u, om deze producten en diensten te kunnen leveren en u op de hoogte te houden van het verloop daarvan. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is de uitvoering van de overeenkomst met u.

 • Uw bezoek aan een website van WPG

WPG biedt verschillende websites aan. Als u gebruikmaakt van websites van WPG, verzamelen wij persoonsgegevens om u goed behulpzaam te kunnen zijn. Zo maken wij gebruik van cookies en scripts voor een betere werking van de websites.

Op sommige websites van WPG wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technieken om u online te herkennen en te volgen, om advertenties te tonen die zijn afgestemd op uw interesses, om uw klik- en muisgedrag te monitoren en profielen op te stellen op basis van uw gedrag op de website. Ook derde partijen plaatsen cookies op onze websites. In het cookie statement van WPG, kunt u lezen welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming (met uitzondering van noodzakelijke cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy).

 • Deelname aan online acties en prijsvragen

WPG kan via verschillende kanalen de mogelijkheid bieden mee te doen aan online acties en prijsvragen. WPG gebruikt de persoonsgegevens die WPG verkrijgt ter uitvoering van de online actie of prijsvraag. WPG kan de persoonsgegevens die u in dit kader verstrekt ook gebruiken om doelgericht te adverteren, u een aanbieding te doen of een nieuwsbrief te sturen. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming.

 • Deelname aan online tests, enquêtes en trainingen

Op bepaalde websites van WPG, zoals de website van Psychologie Magazine, Happinez en Yoga by Happinez, is het mogelijk om deel te nemen aan online tests, enquêtes en trainingen. Wanneer u deelneemt aan een test, enquête of training, zullen de persoonsgegevens die door u worden ingevoerd, worden gebruikt om de test, enquête of training uit te kunnen voeren. De gegevens kunnen tevens in geanonimiseerde vorm voor onderzoek, artikelen in de betreffende publicatie of wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Afhankelijk van de test zullen mogelijk bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, zoals gezondheidsgegevens. Voor het uitvoeren van trainingen kunnen wij gebruik maken van derde partijen, waarmee wij goede afspraken hebben gemaakt over bescherming van persoonsgegevens. Deze partijen hanteren soms ook hun eigen privacy statements, waar naar verwezen wordt als u deelneemt aan een training of die zijn te raadplegen op hun websites.

Als u deelneemt aan een online test of training, kunnen we u naar aanleiding daarvan ook benaderen voor andere aanbiedingen of een nieuwsbrief. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming of, als u tegen betaling een training of ander product of dienst van ons hebt afgenomen, ons gerechtvaardigd belang.

 • Deelname aan internetfora

Op bepaalde websites van WPG kan het mogelijk zijn berichten achter te laten op een forum. De informatie die u invoert zal zichtbaar worden op het betreffende forum. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming.

 • Een nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief registreren wij uw e-mailadres en, indien noodzakelijk, andere persoonsgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om u de nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor u zich heeft aangemeld of waarvoor WPG vermoedt dat u mogelijk interesse heeft. U kunt zich te allen tijde op een makkelijke manier weer uitschrijven voor onze nieuwsbrieven. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming.

 • Het aanmaken van een account

Op sommige websites van WPG is het mogelijk een account aan te maken. Om een account aan te maken, vult u uw naam en e-mailadres in en eventueel uw abonneenummer (uw inloggegevens). Met een account hoeft u bij een volgende bezoek alleen in te loggen en niet opnieuw uw persoonsgegevens in te vullen. Ook kan worden gezien of u abonnee bent en op basis daarvan toegang heeft tot bepaalde diensten, kortingen of delen van de website die alleen voor abonnees beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen we u aan de hand van uw inloggegevens de mogelijkheid bieden om berichten te plaatsen op een forum en de website aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uitvoering van de overeenkomst met u.

Indien gegevens binnen het account worden gebruikt voor onderzoek en analyse ter verbetering van onze dienstverlening, is de juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van WPG om haar dienstverlening te kunnen verbeteren.

We kunnen uw inloggegevens verrijken met informatie die we van u hebben als abonnee of nieuwsbriefontvanger. Dit doen we om u te kunnen herkennen als abonnee of nieuwsbriefontvanger. We kunnen u op die manier bijvoorbeeld korting verlenen op producten of diensten waarvoor u als abonnee of nieuwsbriefontvanger in aanmerking komt. Op sommige websites kunnen wij uw inloggegevens verrijken met informatie die we van u verkrijgen door uw gebruik van de website. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming.

 • Het gebruik van apps

WPG kan verschillende apps aanbieden. Afhankelijk van de app die u gebruikt, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. Voor zover het gebruik van persoonsgegevens niet in dit algemene privacy statement is beschreven, wordt u daarover geïnformeerd in de app die u gebruikt. Ook worden er cookies gebruikt in de apps. In het cookie statement, kunt u lezen welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden gebruikt. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming.

 • Het gebruik van sociale media

WPG is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest en YouTube. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Dit is afhankelijk van uw instellingen op deze sociale mediaplatformen.  WPG kan bijhouden hoe vaak een bepaald journalistiek artikel is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik van een artikel te analyseren. WPG kan gebruik maken van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook. Op deze manier kan WPG zich richten op een specifieke doelgroep op sociale media. Hiertoe kan WPG versleutelde emailadressen verstrekken aan derde partijen, zodat deze partijen gericht mensen kunnen benaderen voor marketingacties van WPG. U kunt zich hiervoor afmelden bij klantenservice@wpg.nl.

WPG biedt u in bepaalde gevallen de mogelijkheid via Facebook in te loggen voor bepaalde diensten. Hiertoe verkrijgt WPG van Facebook contactinformatie, zoals naam en e-mailadres en mogelijk tevens openbare profielinformatie. Als dat zo is, ziet u bij het inloggen via Facebook welke gegevens wij via Facebook verkrijgen. U kunt uw voorkeuren aanpassen via uw instellingen van uw Facebook-account. Meer informatie over het gebruik van cookies van sociale media vindt u in ons cookie statement. De juridische grondslag van deze verwerkingen is het gerechtvaardigd belang van WPG om haar dienstverlening te kunnen verbeteren.

 • Marktonderzoek

WPG doet regelmatig marktonderzoek. Indien u aan een marktonderzoek wilt meewerken, zullen de door u verstrekte gegevens door WPG worden verwerkt om haar producten en diensten te optimaliseren. WPG verwerkt de gegevens die u verstrekt bij deelname aan een marktonderzoek uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is om resultaten uit het onderzoek te verkrijgen. Resultaten van marktonderzoeken zijn niet meer herleidbaar tot individuele personen. WPG kan voor de uitvoering van marktonderzoek gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden kunnen zelf verwerkingsverantwoordelijke zijn en hanteren dan hun eigen privacy statement. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming.

 • Contact met klantenservice

U kunt via verschillende kanalen contact opnemen met de klantenservice van WPG, via klantenservice@wpg.nl, klantenservice@zwijsen.nl, telefonisch of per post en op andere manieren. Kijk daarvoor op de verschillende websites van WPG. Als u contact opneemt met onze klantenservice, vragen wij u mogelijk om bepaalde contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze gegevens om uw vraag af te handelen en slaan deze op om u later beter behulpzaam te kunnen zijn. We gebruiken de gegevens ook ter verbetering van onze producten en diensten, waarvoor de juridische grondslag is het gerechtvaardigd belang van WPG om haar dienstverlening te verbeteren.

2. Communicatie van WPG

WPG houdt u graag op de hoogte van nieuws, events en acties van WPG en partners van WPG. Dat doen we per e-mail, maar ook met direct marketing mailingen of telemarketing. Dit wordt zoveel mogelijk op uw voorkeuren en interesses afgestemd, voor zover die bij ons bekend zijn. WPG verwerkt contactgegevens (waaronder naam en e-mailadres), geboortedatum en mogelijke interessegegevens (al dan niet gebaseerd op gedrag op de website) voor e-mail nieuwsbrieven.

U kunt zich op verschillende manieren opgeven voor communicatie van WPG, bijvoorbeeld door u te abonneren op een van de nieuwsbrieven van WPG. Ook kan WPG u na een aankoop via e-mail, zoals het aangaan van een abonnement of een aankoop in een van de webshops, op de hoogte houden van gelijksoortige producten of diensten, tenzij u bij uw aankoop hebt aangegeven hier geen prijs op te stellen. Wij kunnen u nog tot maximaal twee jaar na beëindiging van uw abonnement of na uw laatste aankoop via de webshop op de hoogte houden. U kunt zich altijd eenvoudig afmelden voor communicatie van WPG. In elk bericht dat u van WPG ontvangt staat hoe u dat kunt doen.

3. Ontvangers van persoonsgegevens: dochterondernemingen

WPG Uitgevers B.V. kan persoonsgegevens uitwisselen met haar dochteronderneming(en) in het kader van verantwoordelijke, efficiënte en doeltreffende bedrijfsvoering. In dit kader kunnen ook haar dochterondernemingen onderling persoonsgegevens uitwisselen. Deze uitwisselingen vinden in het bijzonder plaats voor de volgende activiteiten:

 

 • Uitvoering van overeenkomsten (en abonnementen);
 • Marketingactiviteiten;
 • De uitvoering van bedrijfsprocessen en intern beheer;
 • Beveiliging, en
 • Naleving van wettelijke plichten.

Verwerkers

WPG kan gebruikmaken van de diensten van uitvoerende derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement, bijvoorbeeld technische dienstverleners, bezorgdiensten, marketingactiviteiten maar ook partners die in het kader van evenementen diensten verlenen zoals trainingen. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor WPG en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. WPG sluit met deze derde partijen een verwerkersovereenkomst waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van WPG en in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Overig

Voor het overige verstrekt WPG alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

4.Beveiliging

WPG neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Als onderdeel daarvan sluit WPG verwerkersovereenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

5.Datalekken

WPG doet haar uiterste best om datalekken te voorkomen. Mocht er desondanks toch een datalek ontstaan, dan zal WPG haar datalekkenprotocol volgen en indien nodig melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Uw rechten

Het recht op inzage en rectificatie

Als u een overzicht wilt van al uw persoonsgegevens die door WPG worden verwerkt, kunt u dit opvragen via klantenservice@wpg.nl. Ook kunt u via dit e-mailadres verzoeken om wijziging of van uw gegevens. WPG zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk reageren, maar uiterlijk binnen een maand, tenzij verlenging van die termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet.

Het recht op bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door dit verzoek schriftelijk te richten per e-mail via klantenservice@wpg.nl of per brief aan WPG Uitgevers, Postbus 611, 1000 AP Amsterdam . In de e-mails die WPG stuurt, is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten [ook] niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kunt u zich niet afmelden.

Het recht op verwijdering

Als u wilt dat WPG uw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar klantenservice@wpg.nl. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door WPG worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijk verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Het recht op beperking van de verwerking

Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die WPG verwerkt betwist, of als u bezwaar hebt tegen de verwerking van persoonsgegevens door WPG, kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar klantenservice@wpg.nl.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien de verwerking van persoonsgegevens door WPG berust op uw toestemming en via geautomatiseerde processen wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar klantenservice@wpg.nl.

Het recht op het intrekken van toestemming

Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Het recht op het indienen van een klacht

Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door WPG, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. WPG stelt bewaartermijnen vast per doeleinde en categorie van gegevens. Bij de bepaling van bewaartermijnen houdt WPG rekening met wettelijke bewaartermijnen en met besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens.

8.Doorgiften naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Uw persoonsgegevens zullen alleen door WPG of door WPG ingeschakelde verwerkers worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

9.Minderjarigen

Ben je nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken.

Personen onder de 16 jaar mogen uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger producten en diensten afnemen van WPG. De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) van de minderjarige dienen in het belang van de minderjarige dit privacy statement en het cookie statement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige de rechten van de betreffende minderjarige uitoefenen. WPG raadt ouders of wettelijk vertegenwoordigers aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige maakt van de producten en diensten van WPG en om hen bewust te maken van het gebruik dat van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van dit privacy statement en het cookie statement.

Uitgeverij Zwijsen B.V. (“Zwijsen”) is een dochteronderneming van WPG die leermiddelen aanbiedt. Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens in het onderwijs in digitale leermiddelen, vindt u op de website van Zwijsen.

10.Wijzigingen

WPG behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van het op dat moment geldende privacy statement.

11.Overdracht ondernemingen

WPG kan haar onderneming, dochterondernemingen en/of diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen u hierover informeren. Indien u onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

12.Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u o.v.v. “privacy” contact opnemen met:

WPG Uitgevers B.V.
Postbus 1050
1000 BB Amsterdam
Of per e-mail: klantenservice@wpg.nl

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2023.