Uitgeverij Zwijsen is al 175 jaar de toonaangevende uitgever in het basisonderwijs

De educatieve uitgaven, lesmethodes en producten voor thuis van Uitgeverij Zwijsen geven leerkrachten, ouders en kinderen grip op leren en laten ieder kind zijn of haar unieke talenten ontwikkelen. Zo stimuleren en enthousiasmeren we kinderen op school en thuis bij hun ontdekking van de wereld.

Ook Zwijsen kent een lange geschiedenis: in 1846 werd de toenmalige drukkerij opgericht door Mgr. Joannes Zwijsen, die daarmee een groep weesjongens van een opleiding en inkomsten kon voorzien. Nu, 175 jaar later, is Zwijsen nog steeds de toonaangevende uitgever in het basisonderwijs in Nederland.

Uitgeverij Zwijsen België is er ook voor de Vlaamse onderwijswereld.

Voor- en vroegschool (VVE)

Met het totaalprogramma Uk & Puk voor peuterspeelzalen en kindercentra, bereiden pedagogisch medewerkers kinderen van 0 tot 4 jaar optimaal voor op de basisschool.

Basisschool

Leerkrachten werken dagelijks met de methoden en de ondersteunende lesmaterialen in de klas, zowel op papier als digitaal. Zwijsen heeft en ontwikkelt lesmethodes op alle belangrijke vakgebieden: lezen, taal, schrijven, rekenen en wereldoriëntatie. De bekendste uitgave van Zwijsen is de leesmethode Veilig leren lezen: meer dan 80% van de kinderen in Nederland en Vlaanderen leert hiermee lezen.

Samen werken met Veilig leren lezen kim-versie

Thuis

Zwijsen maakt leuke én leerzame boeken en spellen voor elke jaargroep, op ieder (AVI-) niveau en aansluitend bij de methoden die op school gebruikt worden.

Spelend leren met het Rompompom letterkwartet
Spelend leren met het Rompompom letterkwartet

Voor bedrijven: educatieve producten in opdracht

Zwijsen ontwikkelt in opdracht van bedrijven educatieve producten die kinderen van 4 tot 12 jaar aanspreken en bereiken, voor in het onderwijs, thuis of in de eigen branche.