Disclaimer
Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van WPG Media/ WPG Uitgevers. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WPG Media. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door WPG Media met constante zorg en aandacht samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat gegevens die op de site worden gepubliceerd onverhoopt onvolledig en/of onjuist zijn. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. WPG Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren. Hoewel WPG Media alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website (via internet) verzonden worden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door WPG Media/ WPG Uitgevers worden onderhouden wordt afgewezen. WPG Uitgevers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy statement
Het privacy statement is hier te vinden.

Cookie Statement
Het cookie statement is hier te vinden.

Wijzigingen
WPG Uitgevers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacybeleid van WPG Uitgevers.

Download de Publicatievoorwaarden

Download de Advertentievoorwaarden