Werken bij WPG

WPG Uitgevers neemt een belangrijke positie in op de uitgeversmarkt en creëert een werkklimaat waarin aandacht is voor mensen, hun functioneren, ontwikkeling en loopbaan. Doelstelling van het HR beleid is de organisatie te ontwikkelen tot een werkomgeving waarin medewerkers zich professioneel uitgedaagd voelen; waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen en waar ze succesvol zijn, waardoor de organisatie haar zakelijke doelstellingen kan realiseren.

WPG Uitgevers geldt voor de meeste mensen die er werken als een speciaal bedrijf, door onze mooie producten en door de onafhankelijke eigendomsstructuur. Daarnaast zijn we groot genoeg om medewerkers een keur aan mogelijkheden te bieden, en klein genoeg om flexibel en informeel te zijn.

Onze medewerkers kunnen zich identificeren met onze producten en uitgaven. Ze zijn er trots op en willen er graag een kwalitatieve bijdrage aan leveren. Ze nemen initiatief en zijn flexibel om, waar nodig, over de grenzen van de eigen functie heen te kijken. De eigen uitgeverij heeft de eerste prioriteit, maar er wordt ook samengewerkt met de andere bedrijven binnen WPG Uitgevers. Zo bereiken we een optimaal resultaat en bundelen we onze krachten op het gebied van innovatie.

  • Ontwikkeling

    Leren en ontwikkelen bij WPG

    WPG Uitgevers wil een bedrijf zijn waar je als medewerker zelfstandig kunt werken en ook zelf verantwoordelijkheid neemt voor je ontwikkeling als professional en voor het bereiken van resultaten in je functie.

    Talenten en kwaliteiten van mensen maken het verschil. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich verder ontwikkelen waarbij uitgangspunt is dat leren aansluit op het werk.

    Binnen WPG is een ruim en kwalitatief hoogstaand opleidingsaanbod ontwikkeld vanuit de thema’s transparant management, talentontwikkeling, professionaliteit en vitaliteit. Deze opleidingen sluiten zoveel mogelijk aan bij de context van het werk zodat de kennis direct in te zetten is, de opbrengst zichtbaar is en er geen drempel is om tijd te besteden aan leren.